1996 - de spaanse vlieg


Geschreven door F.Arnold+Bach.
De regie was in handen van Jos Jansen.
Op het podium van L naar R:Bert Weytjens, Nadine Wolfs, Flor Nouwen, Jean De Busschere, Myriam Weijnjes, Marion Bartelet, Martine Wolfs, Bart Thijs, Clairette Smeers, Marcel Penders, Leon Weytjens, Rob De Rijcke.

1997 - Ik Wil Mjoessof Spreken


Van Valentin Katajef,
De regie was in handen van Fons Thijs.
Van links naar rechts:
Marion Bartelet, Carine Haenraets, Martine Wolfs, Rob De Rijcke, Clairette Smeers, Bert Weytjens, Marcel Penders, Els Geraerts, Nadine Wolfs, Flor Nouwen, Bart Thijs.

2000 - Hoe zou het met Jef zijn


Een stuk van en door Piet Driesen.
Van links naar rechts:Carine Haenraets, Elvire Jans, Martine Wolfs, Rob De Rijcke, Leon Weytjens, Bert Weytjens, Els Geraerts, Christien Valvekens, Peter Lenaers, Clairette Smeers, Nadine Wolfs, Marcel Penders.

2001 - Vader op zoon


Van en door Marc Vanspauwen,
U herkent van links naar rechts:Els Geraerts, Carine Haenraets, Marcel Penders, Jos Jansen, Peter Lenaers, Gunter Claessens.

2002 - De ingebeelde zieke

Een stuk van en door Marc Vanspauwen.
Van links naar rechts:Carinne Haenraets, Flor Nouwen, Jean De Busschere, Ria Liebens, Kurt Nijs, Magda Soeters, Justin Broux, Clairette Smeers, Karen Reynvoet, Martine Wolfs, Peter Lenaers, Nadine Wolfs, Christiane Oyen, Marcel Penders, Myriam Weijnjes, ??, Marc Vanspauwen

2003 - De Bokskampioen

25 jarig bestaan.
Auteur Otto Schwartz. Geregisseerddoor Jos Janssen.
Van links naar rechts:Jos Schoups,Clairette Smeers,Kurt Nijs,Patricia Vancraybex,Marcel Penders,Nadine Wolfs,Els Geraerts,Jos Janssen,Bert Weytjens,Myriam Weijnjes.

2004 - De man die Het niet kan.

Een volkse klucht van Kamiel Kemels, geregisseerd door Jos Schoups.
Van links naar rechts:Ann Martens, Eric Raedts, Myriam Weijnjes, Danny Ramaekers, Anja Akkermans, Flor Nouwen, Patricia Vancraybex, Gunter Claessens, Marcel Penders, Kurt Nijs, Sonja Meurmans

2006 - Paprika uit Afrika

onder regie van Jos Schoups.
Van links naar rechts: Marcel Penders, Peter Lenaers, Nadine Wolfs, Myriam Weijnjes, Clarette Smeers, Ria Liebens, Ann Martens(als aap), Kurt Nijs, Sonja Meurmans, Gunter Claessens, Patricia Vancraybex, Eric Raedts, Ramaekers Danny.

2007 - Striptease.

onder regie van Gunter Claessens.
Van links naar rechts herkennen we: Kurt Nijs, Martine Wolfs, Els Verjans, Eric Raedts, Danny Ramaekers, Ria Liebens, Stijn Vranken, Jean De Busshere, Gunter Claessens, Ann Martens, Marcel Penders, An-Sophie Hoffbauer, Sonja Meurmans, Erwin Schraeyen.

2008 - Met alle Chinezen maar niet met...

(30 jarig bestaan)
Een toneelstuk geschreven en geregiseerd door Danny Ramaekers.
Van links naar rechts: Nadine Wolfs,Anouk Massin, Patricia Vancraybex,Ria Liebens, Ann-Sophie Hoffbauer, Lieze Raedts, Sonje Meurmans, Ann Martens, Kurt Nijs, Danny Ramaekers, Eric Raedts, Niels Sevenichs, Martine Wolfs, Stijn Vranken, Erwin Schraeyen, Marcel Penders, Els Verjans.

2009 - De rumba van Lamoemba

van links naar rechts ziet u:Anouk, Ann, Gunter, Dominique, Kurt, Viviane, Marcel, Danny, Ann-Sophie, Sonja, Martine en net niet op het plaatje, Roeland Bijnens.

2010 - Hotel Misere

U herkent van links naar rechts:Kurt, An, Eric, Els, Anouk, Martine, Danny, Dominique, Marcel, Viviane, Roeland en Sonja.

2011 - De Neu(c)ker en co

Van l naar r ziet u op de sofa:Igna, Martine, Anouk, Sonja en het (lijk) Nadine.Staande :Ria, An, Marcel (regie), Danny, Roeland, Arie, Justin, Magda en Kurt.

2012 - Alles uit behalve... het licht

Onder regie van Viviane Peulen
speelden voor u van links naar rechts :Arie, Igna, Kurt, Sonja, Roeland, Danny, Nadine, Martine, Anouk, An, Ria en Marcel.

2013 - Alfa en Julia

(35 jarig bestaan) van Bruno Timp, regie van Gunter Claessens.
Op de foto:onderste rij:Igna, Kurt, Roeland, Gunter, Ria, Ann-Sophie en Liezestaand: Marcel, Patricia, Eric, Danny, Mario, Elly, Sonja en Els.

2014 - Nonkel Gaston is dood ..en dan is er koffie

('t Bemmelke 36 jaar)
Een nieuw stuk van Luc Gijsbrechts,De regie van Marcel Penders.
Op de foto van links naar rechts: Marcel, Roeland, Els, Benny, Danny, Chris, Patricia, Sonja en Igna

2015 - Mijn vrouw heet Maurice

Benny, Ann-Sophie, Roeland, Erik, Igna, Chris, Els & Ria

2016 - Funny Money

Patricia, Kurt, Roeland, Ann-Sophie, Els, Danny, Nadine, Arie

2017 - Slappe der wet

Hannelore, Eveline, Sarah, Nadine, Sonja, Ann-Sophie, Els, Kurt, Roeland, Erik, Benny, Danny, Chris

2018 - Oorlog, Soep en liefde

(40 jaar) ter gelegenheid van 100 jaar wapenstilstand
Sarah, Benny, Christiaan, Nathalie, Roeland, Kurt, Nadine, Danny, Sonja & Ann-Sophie

2019 - Een rits te ver

...

2022 - In de Sjacosh

...

2022 - Striptease

...